GAYRİMENKUL HUKUKU


 Gayrimenkul Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmamak üzere ulusal ve uluslararası arena da olmak üzere danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz:

• Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri

• Uyarlama davalarının takibi

• Kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflar ve vergisel yükümlülükler

• Finansal kiralama sözleşmeleri

• Gayrimenkul kiralarında tahliye davalarının takibi

• Alım, satım sözleşmeleri  

• Devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm prosedürlerin yürütülmesi

• Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması

• Gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi.

• Uyarlama davalarının takibi

• Kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflar ve vergisel yükümlülükler

• Finansal kiralama sözleşmeleri

• Gayrimenkul kiralarında tahliye davalarının takibi

• Alım, satım sözleşmeleri  

• Devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm prosedürlerin yürütülmesi

• Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması